headerphoto
Główna

usługi transportowe

Import towarów przez agencję celną

Import towarów przez agencję celną (...) Odprawy towarów leżą po stronie agencji celnych. Są to firmy zajmujące się pełną lub częściową obsługą odprawianego towaru. Każdy odprawiany towar należy zgłosić do procedury wywozu przed Urzędem Celnym. Tu istotną rolę odgrywa pośrednictwo agencji celnej. Pracownikami agencji są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i dysponujące ważną licencją na wykonywanie zawodu.Chociaż nie jest konieczne wynajęcie agencji celnej,