headerphoto
Główna

Import towarów przez agencję celną

Odprawy towarów leżą po stronie agencji celnych.

Są to firmy zajmujące się pełną lub częściową obsługą odprawianego towaru. Każdy odprawiany towar należy zgłosić do procedury wywozu przed Urzędem Celnym. Tu istotną rolę odgrywa pośrednictwo agencji celnej. Pracownikami agencji są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i dysponujące ważną licencją na wykonywanie zawodu.

Chociaż nie jest konieczne wynajęcie agencji celnej, to ze względu na skomplikowane czasem procedury i formalności (np. obsługa celna na zlecenie importera), ułatwia w dużym stopniu cały proces. Pomoc agencji celnej poleca się firmom zaczynającym eksportować/ importować, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w sprawach odpraw.

Przeniesienie obowiązków na agencję celną pozwala zaoszczędzić przede wszystkim cenny czas i pieniądze. Posiadana wiedza i doświadczenie pracowników agencji celnej pozwala o wiele szybciej uporać się z tymi formalnościami. Agencja celna jest ważnym elementem składowym w realizacji zlecenia.

Dobra agencja celna obejmuje kompleksową obsługę celną w realizacji takich usług jak odprawy celne w imporcie i eksporcie, przekazowe, odprawy czasowe, wystawianie dokumentów, świadectwa pochodzenia, odprawy towaru na skład celny i co ważne: zabezpieczanie należności celnych przywozowych oraz innych opłat.

Importowanie samo w sobie już wymaga wielu przygotowań, o których początkujący importer nie wie. Nie wystarczy po prostu zaimportować, ale trzeba jeszcze wiedzieć, co zrobić, by towar został dopuszczony do obrotu. Trzeba też wiedzieć jak rozwiązywać różne awaryjne przypadki. Pośrednictwo agencji celnej pozwala też na wybór najkorzystniejszej opcji dla importera. Pracownicy mogą sprawdzić wiarygodność naszego kontrahenta czy wystąpić o próbki towarów, mogą też negocjować z eksporterem warunki dostawy, cen, przygotują i skompletują wszystkie niezbędne w procesie importu dokumenty.

Można powiedzieć, że agencje sprawują całą kontrolę odprawy towarów, od A do Z. Na stronie http://polska.raben-group.com/uslugi/transport-drogowy/transport-miedzynarodowy-w-europie/agencje-ce odnajdziecie listę adresów polecanych agencji celnych.

Galeria zdjęć:

transport

logistyka

spedycja

usługi transportowe


Skomentuj ten artykuł